مدیریت منابع انسانی به سازمان برای چه کاری است؟
0

مدیریت منابع انسانی سازمان برای چه کاری است؟

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی، نقش بسیار مهمی در هر سازمان یا کسب و کار ایفا می‌کند.

 • این نقش شامل جذب و انتخاب نیروهای انسانی
 • آموزش و توسعه کارکنان
 • مدیریت کارکنان
 • ایجاد سیاست‌ها و رویه‌های مناسب برای کارکنان
 • و حل و فصل مسائل منابع انسانی

می‌شود همچنین در کسب و کارهای کوچک، مدیران اجرایی عموماً باید وظایف مدیریت منابع را به عهده بگیرند تا سازمان به بهره‌وری بهتری دست یابد.

 

تاریخچه منابع انسانی به سازمان

تاریخچه مدیریت منابع انسانی به طولانی‌ترین تاریخچه‌ها در حوزه مدیریت و کسب و کارها برمی‌گردد.این تاریخچه تا قرون 19 و 20 میلادی به عقب می‌رود در ادامه به مروری بر مهم‌ترین مراحل تاریخچه مدیریت منابع انسانی می‌پردازیم:

اوایل قرن 20

در اوایل قرن 20 مدیریت منابع به عنوان حوزه‌ای جدید در مدیریت شرکت‌ها شکل گرفت. در این دوره تاکید بیشتری بر رفتار و نگرانی‌های انسانی در محیط کاری شروع شد.

دهه 1920

تاریخچه مدیریت منابع در دهه 1920 به رشد و توسعه ادبیات و تحقیقات در این زمینه منجر شد.

مفاهیمی مانند انتخاب کارکنان و ارزیابی عملکرد به تدریج وارد مدیریت شرکت‌ها شد.

دهه 1950

در این دهه مدل‌های سازمانی و تئوری‌های مدیریت منابع انسانی به ترسیم آمد. نظریه‌هایی مانند تئوری رفتار سازمانی و تئوری تعهد سازمانی به وجود آمد.

دهه 1980

در دهه 1980 بهبود فرآیندهای مدیریت منابع انسانی و افزایش کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک منجر به توسعه بیشتر این حوزه شد. توجه به مسائل مثل توازن کار و زندگی توسعه حرفه‌ای و مدیریت تنوع نیروی کار افزایش یافت.

دهه 21

امروزه مدیریت منابع انسانی به یک جزء بسیار حیاتی از مدیریت سازمانی تبدیل شده است این حوزه شامل مسائلی مانند رهبری توسعه سازمانی تجزیه و تحلیل داده‌های منابع انسانی و اتوماسیون پرسنلی می‌شود.

تاریخچه این مدیریت نشان دهنده رشد و تکامل مداوم این حوزه در تغییرات جامعه و سازمان‌ها است.

اهداف مدیریت منابع انسانی

اهداف مدیریت منابع (HRM) به منظور بهره‌وری بهتر و تحقق اهداف سازمانی تعیین می‌شوند. این اهداف می‌توانند متنوع باشند. اما معمولاً شامل موارد زیر می‌شوند:

جذب و حفظ نیروهای انسانی متمایز

یکی از اهداف اصلی مدیریت منابع جذب کارکنان با استعداد و توانایی‌های مورد نیاز سازمان است

همچنین حفظ کارکنان فعلی و ایجاد شرایطی برای ارتقاء و توسعه آن‌ها نیز از اهداف اصلی می‌باشد.

توسعه مهارت‌ها و افزایش عملکرد

مدیریت منابع باید برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی مناسب را برای توسعه مهارت‌ها و افزایش عملکرد کارکنان ارائه دهد.

ایجاد محیط کاری مثبت

ایجاد یک محیط کاری مناسب که به افراد انگیزه و رضایت بخشی ایجاد کند. از اهداف این مدیریت  است این شامل مدیریت رفتارها و ارتقاء فرهنگ سازمانی می‌شود.

مدیریت کارکنان و ارتقاء رفتارها

این مدیریت باید به مدیران و کارکنان کمک کند تا مسائل ارتباطی رفتاری و اختلافات را مدیریت کنند.

ایجاد سیاست‌ها و رویه‌های مناسب

تدوین و اجرای سیاست‌ها و رویه‌های مناسب برای مسائل منابع انسانی از اهداف مدیریت منابع انسانی است.

این شامل مواردی مانند:

 حقوق و مزایااستخدام و ارتقاء

مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی می‌شود.

تطبیق با تغییرات در محیط

این نوع از مدیریت  باید سازمان را در مواجهه با تغییرات در محیط خارجی و داخلی به ویژه در زمینه فناوری و بازارهمراهی کند.

تعیین نیروی کار مناسب

انتخاب و تعیین نیروی کار با توجه به نیازهای سازمان و توانایی‌های کارکنان از اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی می‌باشد.

اهداف مدیریت منابع انسانی بستگی به نیازها و استراتژی‌های سازمان متغیر بوده و باید به صورت تعاملی با تغییرات در سازمان تطبیق یابند.

 

وظایف مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت  (HRM) به منظور مدیریت کارکنان و منابع انسانی در یک سازمان تعریف می‌شوند. این وظایف می‌توانند متنوع باشند و شامل موارد زیر می‌شوند

جذب و انتخاب

مدیریت HRM  مسئول جذب و انتخاب نیروهای انسانی با مهارت‌ها و ویژگی‌های مناسب برای شغل‌های مختلف در سازمان است.این شامل تعیین نیازهای شغلی تبلیغ شغل مصاحبه‌های کاری و انتخاب نیروها می‌شود

آموزش و توسعه

HRM برنامه‌های آموزش و توسعه کارکنان را طراحی و اجرا می‌کند تا مهارت‌ها و توانایی‌های کارکنان به‌روز نگه داشته شود و آن‌ها را در بهره‌وری بهتر در وظایفشان تقویت کند.

 مدیریت عملکرد

HRM برای ارزیابی عملکرد کارکنان سیستم‌ها و رویه‌هایی تعیین می‌کند، تا اطمینان حاصل شود که کارکنان به طور موثر عمل می‌کنند.

این شامل تعیین اهداف عملکرد،بازبینی‌های عملکرد و اعطای پاداش و ترفیع می‌شود.

 مدیریت روابط کاری

HRM به حل و فصل اختلافات مدیریت تغییرات و توسعه روابط کاری میان کارکنان و سازمان می‌پردازد.

مدیریت مزایا و حقوق

این وظیفه شامل تعیین حقوق و مزایا، مدیریت پورسانت‌ها و بیمه‌هاو ایجاد سیاست‌های مزایا و حقوق است.

 مدیریت تعهد سازمانی

HRM باید تلاش کند تا کارکنان در سازمان تعهد داشته باشند و از رفتارهای سازمانی پایبندی کنند.

 توسعه فرهنگ سازمانی

ایجاد و حفظ یک فرهنگ سازمانی مثبت و مطابق با اهداف و ارزش‌های سازمان از وظایف مدیریت منابع انسانی می‌باشد.

 مدیریت تنوع نیروی کار

HRM باید به تنوع نیروی کار توجه کند و برنامه‌های تعاملی و تربیتی برای ایجاد محیط کاری تنوع‌پذیر ارائه دهد.

ایجاد سیاست‌ها و رویه‌ها

تدوین و اجرای سیاست‌ها و رویه‌های مناسب برای مسائل مختلف منابع انسانی می‌تواند وظیفه HRM باشد.

مدیریت تغییرات

HRM باید سازمان را در تغییرات و تحولات در محیط خارجی و داخلی هدایت کند و اطمینان حاصل کند که این تغییرات به بهره‌وری و موفقیت سازمان کمک کنند.

وظایف مدیریت منابع انسانی بستگی به اندازه و نیازهای سازمان متغیر خواهند بود.

چالش مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع با چالش‌های متعددی روبرو می‌شود تعدادی از این چالش‌ها عبارتند از:

جذب و حفظ نیروی انسانی

یافتن و نگه‌داشتن کارکنان با استعداد و مناسب برای سازمان از چالش‌های اصلی مدیریت منابع انسانی است.

 توسعه مهارت‌ها

توسعه و آموزش کارکنان برای افزایش مهارت‌ها و به‌روز بودن با تغییرات صنعتی اهمیت دارد.

مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد کارکنان و تعیین تقویم به‌روزرسانی این ارزیابی‌ها چالش‌هایی ایجاد می‌کند.

تنوع فرهنگی

مدیریت تنوع فرهنگی در محیط کار و ایجاد فضایی مناسب برای همگرایی افراد از انواع مختلف چالش‌های مدیریت منابع انسانی را افزایش می‌دهد.

 تعارض‌های کاری

حل تعارض‌های کاری و ارتقاء ارتباطات میان کارکنان یک چالش مهم در مدیریت منابع انسانی است.

تغییرات سازمانی تطابق کارکنان با تغییرات در سازمان و مدیریت آن تاثیرات مختلفی دارد و نیاز به استراتژی‌های مناسب دارد.

 ایمنی و بهداشت

تضمین ایمنی و بهداشت کارکنان در محیط کار نیز از چالش‌های مهم مدیریت منابع انسانی است.

تعهد و انگیزه

حفظ تعهد و انگیزه کارکنان برای افزایش بهره‌وری و انجام وظایف با کیفیت نیاز به مدیریت مناسب دارد.

 قوانین و مقررات

پیروی از قوانین کاری و مقررات مربوط به منابع انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 فناوری اطلاعات

تأثیر تکنولوژی بر مدیریت منابع انسانی و توانایی انعطاف سازی به تغییرات فناوری چالش‌هایی ایجاد می‌کند.

روندهای کلیدی مدیریت منابع

مدیریت منابع انسانی شامل یک سری از روندهای کلیدی است که در تمام دوره‌های زندگی کارکنان در یک سازمان نقش مهمی ایفا می‌کنند. برخی از روندهای کلیدی مدیریت منابع انسانی عبارتند از:

 1. جذب و انتخاب: انتخاب و جذب کارکنان با توجه به نیازهای سازمان و مهارت‌های موردنیاز.
 2. ارزیابی عملکرد: ارزیابی کارکنان به منظور تعیین عملکرد، توسعه مهارت‌ها و تعیین پاداش و ترفیع.
 3. توسعه مهارت‌ها: آموزش و توسعه مهارت‌های کارکنان به منظور افزایش کیفیت کار و به‌روز بودن با تغییرات صنعتی.
 4. مدیریت توانمندی: ایجاد یک سیستم مدیریت توانمندی که به توانمندی‌ها و استعدادهای کارکنان توجه دارد.
 5. حفظ کارکنان: تلاش برای حفظ کارکنان با استعداد و مشارکتی و مدیریت خروج کارکنان با کارایی پایین.
 6. مدیریت تغییرات: مدیریت تغییرات در سازمان و تأثیر آنها بر کارکنان.
 7. مدیریت تنوع: ترویج تنوع فرهنگی و ایجاد محیط کاری مناسب برای همگرایی افراد از انواع مختلف.
 8. طراحی سازمانی: تنظیم ساختار سازمانی و فرآیندهای منابع انسانی به منظور بهبود عملکرد سازمان.
 9. مدیریت پاداش و مزایا: تعیین و اعمال پاداش‌ها، مزایا و سیاست‌های مالی به منظور افزایش تعهد کارکنان.
 10. مدیریت ارتباطات: ایجاد ارتباطات موثر و مثبت با کارکنان به منظور افزایش انگیزه و همکاری.
 11. مدیریت زمان: مدیریت زمان و تقویم‌ریزی فعالیت‌های منابع انسانی.
 12. تشکیل و مدیریت تیم: ساختاردهی و مدیریت تیم‌ها به منظور دستیابی به اهداف سازمانی.

این روندها، برای تضمین بهره‌وری و موفقیت سازمانی اهمیت دارند و نیاز به مدیریت دقیق و حرفه‌ای دارند.

حرفه مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی یک حرفه مهم و تاثیرگذار است که در توسعه و مدیریت نیروی انسانی سازمان‌ها نقش اساسی ایفا می‌کند. افرادی که در این حرفه فعالیت می‌کنند، به عنوان مدیران منابع انسانی (HRM) یا مدیران HR شناخته می‌شوند. وظایف و مسئولیت‌های اصلی مدیران منابع انسانی عبارتند از:

 1. جذب و انتخاب: تعیین نیازهای سازمان به کارکنان جدید، ایجاد استراتژی‌های جذب و انتخاب، اجرای مصاحبه‌های شغلی و انتخاب کارکنان.
 2. ارزیابی عملکرد: ایجاد فرآیندهای ارزیابی عملکرد، تعیین اهداف و توسعه‌ی طرح‌های بهبودی برای کارکنان.
 3. توسعه مهارت‌ها: برنامه‌ریزی و ارائه دوره‌های آموزش و توسعه حرفه‌ای به کارکنان.
 4. مدیریت تنوع: ترویج تنوع فرهنگی و جنسیتی در سازمان و ایجاد محیط کاری مناسب.
 5. مدیریت روابط کاری: مدیریت ارتباطات با کارکنان و حل تعارض‌های کاری.
 6. تعهد و انگیزه: افزایش تعهد و انگیزه کارکنان به کمک ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌های تشویقی.
 7. تعیین حقوق و مزایا: تعیین و مدیریت حقوق، مزایا و پاداش‌های کارکنان.
 8. مدیریت توانمندی: توسعه توانمندی‌ها و استعدادهای کارکنان به منظور افزایش عملکرد سازمانی.
 9. مدیریت تغییرات: مدیریت تغییرات سازمانی و اعمال تغییرات به منظور بهبود عملکرد.
 10. مدیریت زمان: برنامه‌ریزی و مدیریت زمان مرتبط با فعالیت‌های منابع انسانی.
 11. ایجاد فرهنگ سازمانی: تعیین ارزش‌ها، معنا و فرهنگ سازمانی و ایجاد آن در سازمان.

مدیران منابع انسانی باید دارای مهارت‌های مدیریتی، تعاملی، تحلیلی و اخلاقی باشند و توانایی مدیریت نیروی انسانی سازمان را داشته باشند. این حرفه در بسیاری از صنایع و سازمان‌ها اهمیت زیادی دارد و به بهبود عملکرد و موفقیت سازمان‌ها کمک می‌کند.

مهارت های مورد نیاز برای مدیریت منابع انسانی

برای موفقیت در حرفه مدیریت منابع انسانی، افراد باید دارای مجموعه‌ای از مهارت‌های اساسی باشند. برخی از مهارت‌های مهم برای مدیریت منابع انسانی عبارتند از:

 1. مهارت‌های ارتباطی: توانایی برقراری ارتباط موثر با کارکنان، مدیران و سایر اعضای سازمان بسیار مهم است.
 2. مهارت‌های تفکر تحلیلی: توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات، ارقام و داده‌ها برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک و مدیریتی.
 3. توانایی مذاکره و رفع اختلاف: توانایی حل تعارض‌ها و مذاکره با کارکنان و مدیران به منظور تسهیل فرآیندهای تصمیم‌گیری.
 4. مهارت‌های مدیریت زمان: توانایی مدیریت و تقویم‌ریزی وظایف و پروژه‌ها در زمان محدود.
 5. مهارت‌های انگیزشی: توانایی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان به منظور افزایش عملکرد.
 6. توانایی مدیریت تغییرات: توانایی مدیریت تغییرات در سازمان و اثرات آن بر کارکنان.
 7. مهارت‌های توسعه توانمندی: توانایی تشخیص و توسعه استعدادها و مهارت‌های کارکنان.
 8. مهارت‌های حل مسائل: توانایی حل مسائل کاری و مدیریتی در مواجهه با چالش‌های مختلف.
 9. دانش قوانین و مقررات کاری: آشنایی با قوانین کاری و مقررات منابع انسانی.
 10. مهارت‌های فناوری اطلاعات: توانایی استفاده از فناوری اطلاعات برای مدیریت اطلاعات و فرآیندهای منابع انسانی.
 11. توانایی تحلیل و تعیین نیازهای منابع انسانی: توانایی تعیین نیازهای سازمان به کارکنان و توانایی جذب و انتخاب منابع انسانی مناسب.
 12. مهارت‌های فرهنگ سازمانی: توانایی ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی مطابق با ارزش‌ها و اهداف سازمان.

این مهارت‌ها، مدیران منابع انسانی را در انجام وظایف خود بهترین شکل ممکن کمک می‌کنند و به توانایی ایجاد تأثیر مثبت در عملکرد سازمانی و بهره‌وری کمک می‌کنند.

فرصت های شغلی در مدیریت منابع

  1. مدیریت توسعه سازمانی: در این نقش، شما به توسعه سازمانی و ایجاد راهبردهای تغییر و توسعه کمک می‌کنید.
  2. مدیریت روابط کاری: به عنوان مدیر روابط کاری، شما در حل تعارض‌ها و مذاکرات با کارکنان نقش دارید.
  3. توسعه توانمندی و آموزش: در این نقش، شما مسئولیت ارائه دوره‌های آموزشی و توسعه مهارت‌ها به کارکنان را دارید.
  4. مدیریت پاداش و مزایا: تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های پاداش و مزایا برای کارکنان.
  5. مدیریت تنوع: مدیریت تنوع فرهنگی و ایجاد محیط کاری مناسب برای تنوع فرهنگی.
  6. مدیریت تجزیه و تحلیل شغلی: تعیین نیازهای شغلی، توصیف و تحلیل شغلی و تعیین معاش و مزایای کارکنان.
  7. مدیریت منابع انسانی در صنایع خاص: شغل‌های خاصی مانند مدیریت در صنایع بهداشتی، حقوقی، فناوری اطلاعات و…
  8. فرصت‌های شغلی در مدیریت منابع انسانی در صنایع مختلف و در سراسر جهان وجود دارد.
  9. با توجه به افزایش توجه به منابع انسانی و تغییرات در محیط کاری، این حرفه به عنوان یک زمینه جذاب و پراز فرصت‌های شغلی مطرح است.

نمونه های سوالات مصاحبه مدیریت منابع

سوالات مصاحبه برای شغل این نوع از مدیریت می‌توانند متنوع باشند و به مهارت‌ها، تجربیات و نیازهای سازمان مرتبط باشند. اینجا نمونه‌ای از سوالات مصاحبه مدیریت منابع انسانی آورده شده است:

 1. لطفاً تجربه و تخصص‌هایی که برای این نوع از مدیریت دارید، توضیح دهید.
 2. چگونه با تعارض‌های کاری بین کارکنان مواجه می‌شوید و چگونه این تعارض‌ها را حل می‌کنید؟
 3. چگونه از فناوری اطلاعات برای مدیریت اطلاعات منابع انسانی استفاده می‌کنید؟
 4. لطفاً یک مثال از یک پروژه توسعه توانمندی کارکنان ارائه دهید که در گذشته انجام داده‌اید.
 5. چگونه انگیزه کارکنان را افزایش می‌دهید؟
 6. چگونه با تغییرات در سازمان مواجه می‌شوید و این تغییرات را مدیریت می‌کنید؟
 7. تجربه‌ای در مدیریت تنوع فرهنگی در محیط کاری داشته‌اید؟
 8. چگونه در مورد حفظ کارکنان با استعداد و کاهش ترک کارکنان مشارکتی اقدام می‌کنید؟
 9. لطفاً درباره یک موقعیت چالش‌برانگیز  که با آن مواجه شده‌اید، صحبت کنید و چگونه این چالش را حل کردید.
 10. چگونه با توانمندی‌ها و استعدادهای کارکنان برای توسعه ویژگی‌های سازمانی اقدام می‌کنید؟
 11. توانسته‌اید یک فرهنگ سازمانی موفق را ایجاد کنید؟ اگر بله، لطفاً درباره آن صحبت کنید.

این سوالات نماینده‌ای از سوالات ممکن هستند که در یک مصاحبه برای شغل مدیریت منابع انسانی مطرح شوند. همچنین، سوالات مصاحبه ممکن است بر اساس مرحله مصاحبه و نیازهای سازمان متغیر باشند. برای آمادگی بهتر برای مصاحبه، مفهوم و تجربیات مدیریت خود را به دقت بررسی کنید و به سوالات ممکن پاسخ‌های متناسب ارائه دهید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

اشتراک گذاری

نظرات کاربران

 •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهادات ویژه

 • دانستنی ها
 • آموزش آرایش
 • اخبار تکنولوژی
 • طلا و جواهرات
10 تا از عجیب ترین فوبیا ها که نمی دانستید

10 تا از عجیب ترین فوبیا ها که نمی دانستید

1 روز پیش
10 تا از شایع ترین علامت های فیزیکی اضطراب شدید

10 تا از شایع ترین علامت های فیزیکی اضطراب شدید که نمی دانستید

2 روز پیش
10 واقعیت شگفت انگیز در مورد دندان ها

10 واقعیت شگفت انگیز در مورد دندان ها

3 روز پیش
10 اختراع برجسته که جهان را تغییر دادند

10 اختراع برجسته که جهان را تغییر دادند

4 روز پیش
نقش حنا پروانه روی دست

زیباترین و جدیدترین مدل های نقش حنا پروانه روی دست 1403

2 ماه پیش
مدل های آرایش ساده دخترانه

جدیدترین و شیک ترین مدل های آرایش ساده دخترانه بهار 1403

2 ماه پیش
سنجاق‌های سر بافتی فانتزی

جدیدترین سنجاق سر بافتنی فانتزی دخترانه 2024

2 ماه پیش
طرح ناخن ساده و شیک

جدید ترین و بهترین طرح ناخن ساده و شیک 2024

3 ماه پیش
بهترین کولرهای گازی بازار ایران

راهنمای خرید بهترین کولرهای گازی بازار ایران تابستان 1403

2 هفته پیش
سیستم‌عامل visionOS 2

سیستم‌عامل visionOS 2، جادوی واقعیت مجازی؛ از تئاتر خصوصی تا سینمای چند بعدی

2 هفته پیش
5 تا از بهترین لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت

5 تا از بهترین لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت

4 هفته پیش

بهترین لپ تاپ های Core i5 سال 2024

1 ماه پیش
دستبند طلا دخترانه

جدیدترین و به روزترین مدل های دستبند طلا دخترانه 2024

4 هفته پیش
گردنبند قاب عکس

جدیدترین مدل های گردنبند قاب عکس 2024

2 ماه پیش
گوشواره طرح خورشید

جدیدترین مدل های گوشواره طرح خورشید 2024

2 ماه پیش
انگشتر طلای طرح گل

بهترین و جدیدترین مدل های انگشتر طلای طرح گل 2024

2 ماه پیش